Inchide

Regulament precomanda Samsung

Regulament Campanie “Neo QLED Pre-order”

1. Organizatorul Campaniei

1.1. Organizatorul Campaniei “Neo QLED Pre-order” (denumitӑ in continuare „Campania”) este QUBE NET SRL , cu sediul in Bucuresti, Str. Pestera Dambovicioarei nr. 2, Sector 6, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J/40/111/2003, CUI RO15116390 (denumitӑ in continuare ”Organizatorul”).

1.2. Campania se va derula/desfasura in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament (denumit in continuare „Regulamentul”).

2. Durata si locul de desfӑsurare al Campaniei

2.1. Campania este organizatӑ si desfӑsuratӑ pe teritoriul Romaniei in perioada 21 Martie – 3 Aprilie 2022 prin intermediul Magazinului online AVstore, site-ul web www.avstore.ro.

2.2. Mecanismul de participare in cadrul Campaniei “Neo QLED Pre-order” este detaliat la articolul 6 al prezentului Regulament.

3. Regulamentul Campaniei

3.1. Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant, pe intreaga durata a Campaniei, pe www.avstore.ro, in format electronic.

3.2. Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, cu conditia instiintarii participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.avstore.ro, inainte ca acestea sa devina aplicabile.

4. Produse participante la Campanie.

4.1. Produsele participante la Campania “Neo QLED Pre-order” sunt, in limita cantitatilor existente in stoc comercializate de Qube Net SRL

5. Dreptul de participare

5.1. La Campania “Neo QLED Pre-order” poate participa orice persoana fizica care a implinit varsta de 16 ani cel tarziu la data inscrierii in Campanie sau orice persoana juridica, rezidenta in Romania, care achizitioneaza unul dintre Produsele Participante la Campanie in 21 Martie – 3 Aprilie 2022.

6. Mecanismul desfasurarii Campaniei

6.1. In perioada 21 Martie – 3 Aprilie 2022 clientii vor putea beneficia de pret promotional aplicabil pentru produsele participante la Campania promotionala, comercializate in Magazinul online AVstore, site-ul web www.avstore.ro. Pentru a beneficia de preturile promotionale aplicabile conform Campaniei promotionale, utilizatorii trebuie sa achizitioneze un produs participant la Campanie, de pe site-ul www.avstore.ro, conform mecanismului prevazut mai jos .

6.1.2. Pentru mecanismele de Campanie prevazute mai jos, beneficiile aplicabile clientilor la achizitia unuia dintre produsele participante nu vor fi transferabile si nici cumulabile cu alte campanii.

6.2. In perioada de precomanda (21 Martie – 3 Aprilie 2022), utilizatorii care plaseaza o precomanda pentru unul dintre produsele din gama Neo QLED vor primi puncte Samsung Rewards, dupa cum urmeaza:

 

Produs achizitionat valoare voucher cadou
QE43QN90BATXXH 1500 lei
QE50QN90BATXXH 1500 lei
QE55QN85BATXXH 1500 lei
QE55QN90BATXXH 1500 lei
QE55QN95BATXXH 1500 lei
QE65QN85BATXXH 1500 lei
QE65QN90BATXXH 1500 lei
QE65QN95BATXXH 1500 lei
QE75QN85BATXXH 1500 lei
QE75QN90BATXXH 1500 lei
QE75QN95BATXXH 1500 lei
QE65QN700BTXXH 2500 lei
QE65QN800BTXXH 2500 lei
QE75QN700BTXXH 2500 lei
QE75QN800BTXXH 2500 lei

 

7. Taxe si impozite. Participantilor la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de participare.

8. Limitarea raspunderii

8.1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

8.2. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul Campaniei, decizia comisiei formata din doi reprezentanti ai Organizatorului, este definitiva.

8.3. Eventualele contestatii vor fi luate in considerare in termen de cel mult 5 (cinci) zile de la data incheierii campaniei. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.

8.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

- Inscrieri trimise in afara perioadei campaniei asa cum aceasta este prevazuta in prezentul Regulament.

- Eventualele dispute legate de Produsele participante la Campanie

- Erori in datele furnizate de catre participanti sau lipsa de acuratete a datelor de contact. Ca atare Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate, incomplete sau incorecte.

- Organizatorul nu va fi responsabil pentru eventualele defectiuni tehnice care pot conduce la intreruperea functionarii canalului de inscriere in Campanie si disfunctionalitati in procesul de inscriere de catre participantii la Campania “Neo QLED Pre-order”.

8.5. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta desfasurarii Campaniei. Organizatorul are dreptul de a invalida orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei.

8.6. Organizatorul este exonerat de orice raspundere decurgand din acordarea reducerii precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de reducerile acordate in baza prezentei Campanii.

9. Prelucrarea datelor personale: Prin inscrierea in Campania “Neo QLED Pre-order”, Participantii sunt de acord si se obliga sa respecte prevederile imperative ale prezentului Regulament. Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi pe site-ul Avstore, accesand urmatorul link: https://www.avstore.ro/termeni-si-conditii/

10. Incetarea / Intreruperea Campaniei. Forta majora

10.1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul in care: se constata epuizarea fondului Produse, intervine un eveniment ce constituie forta majora, astfel cum este reglementata de legislatia romana in vigoare, intervine un caz de imposibilitate a Organizatorului de a continua aceasta Campanie din motive independente de vointa sa, sau daca Organizatorul doreste acest lucru. Organizatorul nu este tinut la intoarcerea/rambursarea sau plata vreunei sume cu titlu de despagubire/dauna sau altele asemenea, afara de cazurile expres prevazute de legislatia aplicabila.

10.2. Organizatorul Campaniei isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament/conditiile Campaniei, aceste modificari fiind aduse la cunostinta publicului in acelasi mod ca prezentul Regulament (in modalitatile prevazute la Art. 3 din Regulament).

11. Legea aplicabila, Litigii

11.1. Legea aplicabila este legea romana.

11.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

11.3. Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Organizatorului in termen de maxim 5 (cinci) zile de la data incheierii campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

12. Clauze finale

 12.1. Deciziile Organizatorului privind Campania “Neo QLED Pre-order” sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

12.2. Organizatorul Campaniei este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei

x
Daca vrei sa fii la curent cu noutatile din showroom, stirile din lumea Hi-Fi, evenimentele si concusurile pe care le organizam, da-ne un like pe Facebook: facebook.com/avstore
sau pe Instagram: instagram.com/avstore.ro
iar daca vrei sa ai acces imediat la clipuri cu review-uri, tips and tricks si prezentari de produse, da-ne un subscribe pe canalul nostru de YouTube: youtube.com/avstore
Administreaza preferintele